Selamat Hari Guru Buat Semua Warga Pendidik

Guru,
Dalam ajarannya ada harapan,
Dalam tegurannya ada doa,
Dalam marahnya ada sayang,
Dalam diamnya ada kebijaksanaan,
Dalam tangannya ada sahsiah terbina.

SELAMAT HARI GURU, TERIMA KASIH CIKGU!

Tema “Guru Jauhari Digital, Aspirasi Negara MADANI” membawa makna yang mendalam. Guru digambarkan sebagai jauhari digital yang mampu memanfaatkan teknologi dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Mereka menjadi peneraju dalam mengadaptasi teknologi untuk meningkatkan kualiti pendidikan dan memberi impak positif kepada pelajar.

Selain itu, tema menggambarkan aspirasi negara menuju kepada masyarakat madani, di mana pendidikan berperanan penting dalam membentuk masyarakat yang beradab, berintegriti, dan harmoni. Guru sebagai agen perubahan berperanan untuk membentuk pelajar yang tidak hanya cemerlang secara akademik, tetapi juga berakhlak mulia dan bertanggungjawab.

 

#SelamatHariGuru2024

#GuruPendidikAnakBangsa

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top