Peranan Masyarakat Membantu Ulama’ Membina Masyarakat Yang Syumul

Oleh: Luqman Hakim Hanan

 

Masyarakat yang syumul, atau dalam konteks Islam, masyarakat yang taat kepada ajaran agama dan hidup harmoni, memerlukan sinergi antara ulama dan masyarakat awam. Ulama, sebagai pemimpin rohani dan intelektual, memegang peranan penting dalam membimbing umat Islam ke arah kehidupan yang benar dan sesuai dengan ajaran agama. Namun, tanpa sokongan aktif dari masyarakat, usaha ulama mungkin tidak dapat mencapai hasil yang optimum. Oleh itu, peranan masyarakat dalam membantu ulama sangatlah krusial untuk membina masyarakat yang syumul.

 

  1. Pelibatan Aktif dalam Pembangunan Ilmu

 

Ulama berperanan sebagai penjaga dan penjelmaan ilmu agama. Masyarakat perlu aktif terlibat dalam program-program pendidikan dan ilmiah yang dianjurkan oleh ulama. Menyokong institusi pendidikan Islam, menyertai kelas pengajian agama, dan menyumbang kepada perkembangan pusat-pusat kajian Islam adalah beberapa cara masyarakat dapat membantu ulama dalam menyebarkan ilmu agama dan memastikan pemahaman yang benar terhadap ajaran Islam.

 

  1. Amal Jariah dan Kepedulian Sosial

 

Masyarakat yang syumul tidak hanya melibatkan diri dalam ibadah ritual semata-mata, tetapi juga dalam amal jariah dan kepedulian sosial. Ulama sering berperanan sebagai penggerak dan pembimbing dalam program-program kemanusiaan. Masyarakat perlu menyokong usaha ini, baik melalui sumbangan kewangan, tenaga, atau penglibatan langsung dalam projek-projek amal. Dengan demikian, ulama dapat menjalankan peranan mereka dalam membentuk masyarakat yang penuh kasih sayang dan peduli terhadap sesama.

 

  1. Menjunjung Nilai-Nilai Moral dan Etika

 

Ulama berperanan dalam memberi petunjuk mengenai nilai-nilai moral dan etika dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat perlu menghargai dan mengamalkan nilai-nilai ini untuk mencipta masyarakat yang syumul. Mengamalkan kesopanan, kejujuran, dan amanah dalam urusan harian adalah cara masyarakat dapat berperanan dalam membantu ulama mencapai objektif ini.

 

  1. Penyebaran Dakwah dan Pemahaman Islam yang Benar

 

Masyarakat juga mempunyai tanggungjawab untuk menyebarkan dakwah dan pemahaman Islam yang benar. Mereka boleh membantu ulama dalam aktiviti-aktiviti dakwah dengan menjadi duta Islam dalam komuniti mereka masing-masing. Menyampaikan pesan agama dengan cara yang baik dan bersopan dapat membina pemahaman yang benar dan menangkis miskonsepsi terhadap Islam.

 

  1. Partisipasi dalam Pembinaan Institusi Islam

 

Masyarakat perlu terlibat secara aktif dalam pembinaan institusi-institusi Islam seperti masjid, madrasah, dan pusat kebudayaan Islam. Menyokong dan menyumbang kepada pembangunan fizikal dan kemajuan institusi-institusi ini adalah cara praktikal masyarakat dapat membantu ulama menjalankan tugas mereka dengan lebih efektif.

 

Kesimpulannya, masyarakat memainkan peranan yang penting dalam membantu ulama membina masyarakat yang syumul. Kerjasama erat antara ulama dan masyarakat dapat membentuk sebuah masyarakat yang berakhlak tinggi, berilmu, dan berdaya maju. Dengan menyedari peranan masing-masing dan berusaha bersama, umat Islam dapat mencapai keharmonian dan kesejahteraan di dunia dan akhirat.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top