Bersama

B-Humanity,
Kemanusiaan Tanpa Sempadan

Teras Utama

Bagi memastikan setiap golongan sasar mencapai matlamat selari dengan keperluan dan kehendak pertubuhan, B-Humanity memfokuskan tiga teras utama untuk merealisasikan agenda ini.

Kebajikan

Kebajikan merujuk kepada program dan inisiatif yang memberikan sokongan dan bantuan kepada individu dan masyarakat yang memerlukan.

Pendidikan

Pendidikan mampu memberi pemahaman yang lebih luas tentang dunia, meningkatkan interaksi sosial, dan menyumbang kepada pertumbuhan peribadi dan masyarakat.

Dakwah

Dakwah bertujuan memberi inspirasi, mendidik, memupuk persefahaman, perpaduan, atau perubahan positif dalam komuniti atau masyarakat.

Pencapaian Sehingga Kini

Pencapaian ini mendorong kami untuk memberikan yang terbaik kepada golongan sasar. Kami berhasrat untuk berkembang dan membantu lebih ramai melalui kerjasama dalam negara mahupun luar negara.

0
Negara Terlibat
0
Kerjasama Agensi
0
Program Kebajikan
0 +
Penerima Manfaat

Artikel Terkini

Ikuti perkembangan program yang kami laksanakan melalui artikel-artikel di bawah.

Sumbangan Fasa 1 disampaikan kepada Rakyat Gaza

Alhamdulillah rasa syukur sangat dapat sampaikan juga amanah Tuan Puan semua kepada Rakyat Gaza walaupun ...
Loading...
Rakan Kerjasama Agensi
Rakan Kerjasama tempatan
Rakan Kerjasama antarabangsa
Scroll to Top